Lagjja e banimit NIC

Përshkrimi i investimit: Ndërtimi i Sistemit Elektro-energjetik në lagjen residenciale NIC
Lokacioni: 
Prishtinë
Viti: 2010
Sipërfaqe: 6 000 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikes.