Babanaj Agroprodhimi sh.p.k

Përshkrimi i investimit: Panele solare në ndërmarjen Babanaj Agroprodhimi
Lokacioni:
Zagërm, Pejë
Viti: 2019
Kapaciteti: 32.34 kWp
Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i paneleve solare, invertorëve dhe shërbime tjera që lidhen me specifikimet teknike të sistemeve solare.