Agroproduct sh.p.k.

Përshkrimi i investimit: Panele solare në ndërmarjen “Agroproduct” sh.p.k.
Lokacioni:
 Istog
Viti: 2018
Kapaciteti: 21.12 kWp
Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i paneleve solare, invertorëve dhe shërbime tjera që lidhen me specifikimet teknike të sistemeve solare.