Supermarketi InterEX

Përshkrimi i investimit:  Objekti afarist InterEX në Lipjan
Lokacioni: Lipjan
Viti: 2017
Sipërfaqe: 3 000 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimet elektrike bazuar në projektin arkitektonik e elektrik dhe instalimi i sistemi fotovoltaik me kapacitet prej 40kWp.