IADK

Përshkrimi i investimit: Panele Solare Fotovoltaike 1.0 kWp
Lokacioni:
Junik dhe fshatrat Ratishtë e Ulët, Prekolluk, Isniq të komunës së Deçanit.
Viti:
2016
Kapaciteti:
 5.0 kWp
Shërbimet e ofruara nga ne:
Instalimi i pesë sistemeve me energji Diellore për nevoja të bujqve në rrethinën e Deçanit.