Partnerët dhe Klientët

Bashkëpuntorë me liderë botërorë dhe vendorë

Shumëllojshmëria e pajisjeve elektrike dhe energjetike, sistemet e ndriçimeve automatike dhe elektronike e deri tek idet dhe projektimet më të përparuara të kohës, janë pjesë e aktivitetit tonë të suksesshëm dhe të bashkëpunimit më profesional me partnerët tanë kudo në vend dhe në botë.

Lokal

[showbiz logo_lokal]

Internacional

[showbiz logo_Biz_Internacional]

Strategjik

[showbiz logo_strategjik]

​Klientë institucionet publike, bizneset dhe individët privat

Më shumë se dy dekada eksperiencë klientët kanë qenë rezultat i pamohueshëm. Për kaq vite lider në treg, Elen ka ofruar shërbime në objekte të rëndësishme të ekonomisë dhe qeverisjes së vendit.​

Kompani private

[showbiz logo_privat]

Biznesi dhe Industria

[showbiz logo_Biz_Indus]

Qeveria dhe Komunat

[showbiz logo_Qev_Kom]