Ndrçimi

Për t`i plotësuar nevojat për ndriçim kualitativ të ambienteve të jashtme dhe të brendshme ne ofrojmë shërbime furnizimi dhe instalimi për:

 • Ndriçime të jashtëme dhe brendshëme për banim dhe objekteve afariste
 • Ndriçime speciale për industri, mjekësi dhe destinacione tjera.

Të gjitha këto shërbime me dizajn dhe kualitet sipas standardeve më të larta evropiane duke përfshirë modelet e ndriçimit LED, fluoreshent, halogjen etj.

Referencat tona

Nr. Investitor/Lokacioni                                       Projekti

 1. Norvegian Church Aid, Mitrovicë               Rregullimi i sistemit të ndriçimit në fshatin Çabra, komuna e Zubin Potokut
 2. USAID – DEMI                                                   Ndriçimi publik faza e II-të në Kllokot
 3. Kuvendi Komunal Rahovec                          Ndërtimi i rrjetit për ndriçime publike të rrugës kryesore të fshatit Krushë e Madhe
 4. Ministria e Kulturës dhe Sportit                 Furnizimi me aparaturë ndriçimi për palestrën sportive në Gjilan, Prizren dhe Suharekë
 5. Kuvendi Komunal Vushtrri                           Instalimi i ndriçimit publik dhe vazhdimi i instalimit
 6. Kuvendi Komunal Mitrovicë                        Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit publik përgjatë rrugës së Ulqinit deri te mulliri në Fushë Ibër në qytetin e Mitrovicës
 7. Kuvendi Komunal Mitrovicë                        Furnizimi e vendosja e trupave ndriçues dhe e shtyllave të ndriçimit publik në rrjetin e ndriçimit publik në Mitrovicë
 8. Ministria e Zhvillimit Ekonomik                 Instalimi efiçientë i ndriçimit publik për qytetet Prishtinë dhe Podujevë
 9. Spitali Rajonal Mitrovicë                              Ndriçimi i oborrit të spitalit “Dr. Sami Haxhibeqiri”
 10. Kuvendi Komunal Prishtinë                        Ndriçimi për nënkalimin te” Xhamia e Llapit”
 11. BINNI sh.p.k.                                                    Ndërrimi i 500 poqave indikashent në poqa ekonomik në hapsira e Show room-it të fabrikës.

Galeria e projekteve