Want to Work with Us?

Careers

Power Systems

Power system is a segment that has been in the interests of the market and has been treated since the establishment of Elen. Elen has had a major role in building the country by implementing various projects in the field of power system.

Read more

Electrical & Automatic

We are committed to work and perform according to the highest standards of quality, safety and environmental protection. Elen has designed and installed a wide range of electrical installations. We undertake projects for a wide variety of clients.

Read more

Electronics & IT

In continuous cooperation with our partners we provide supply and installation of automatic plants, in principle, digital switching and transmission of data in accordance with European standards and certifications.

Read more

Renewable Energy Sources

Elen’s more special emphasis is devoted to the development of photovoltaic systems, thermal, heat pumps following world trends in these areas. In recent years we have had dynamic increase, by offering Kosovo economically reasonable solutions.

Read more

Energy Efficiency

For most businesses, the main reason is financial saving energy. But there are many other reasons that owners should consider to be more efficient, including environmental protection.

Read more

Lighting

To fulfill your needs for qualitative lighting of exterior and interior environments we provide supply and installation of:
• Internal and external lighting for residential and commercial buildings
• Special lighting for industry, medicine ect.

Read more

Featured projects

Testimonials

 • “Pa asnjë hezitim do t’i rekomandonim secilës kompani apo institucion që ta përzgjedhë Elen-in për implementimin dhe instalimin e sistemeve të ngjashme elektro-energjetike.”

  Ontexi Construction sh.p.k.
  ,
 • “Menaxhmenti i “IADK-së” ka pranuar se standardet dhe niveli i shërbimeve të ofruara nga Elen përmbushë standardet të kërkuara nga ana jonë. Ne nuk do ngurronim që ta rekomandonim Elen si partner të vlefshëm për furnizime,shërbime dhe përkrahje teknike.”

  Organizata IADK
  ,
 • “E kemi zgjedhur ndërmarrjen Elen, nga shumë zgjedhje me potencial dhe jemi shumë të kënaqur me shërbimin e tyre.”

  Alba Qeramika sh.p.k.
  ,
 • Kompania Elen ka qenë ekzekutuese e punëve në ndërtimin e trafostacionit të energjisë elektrike në objektin afaristë-banensor “Lesna” i ndërtuar në Podujevë. Elen ka treguar efikasitet të lartë gjatë kryerjes së punëve duke i kryer punët me një cilësi shumë të lartë. Cilësia e punëve të kryera u vleresua shumë lartë nga komisioni teknik i kompanisë “Lesna”. Duke u nisur nga kjo e preferojmë si kompani serioze dhe profesionale të gjithë atyre të cilët kanë nevojë për kryerjen e punëve të instalimit të energjisë elektrike.

  Lesna sh.p.k
  ,
 • Me rastin e kontraktimit për “Furnizim dhe montim të materialeve elektrike për qendrën tregtare n.t.p. BINNI”, ndërmarrja Elen gjatë ekzekutimit të punëve të kontraktuara ka treguar profesionalizëm të theksuar në menaxhim dhe ekzekutim. Ka respektuar me saktësi pikat e parapara në kontratë, për afate, kualitet, trajnim dhe mbështetje teknike pas mbarimit të punimeve. Me kënaqësi rekomandojmë ndërmarrjen Elen për punime dhe furnizime të kësaj natyre.

  BINNI n.t.p.
  ,