FERMERËT

Përshkrimi i investimit: Panele Solare Fotovoltaike nga 2.0kWp deri 8.0kWp në ferma të ndryshme brenda territorit të Kosovës.
Lokacioni:
Komuna Prishtinë, Mitrovicë, Vushtrri, Gjakovë, Istog dhe Ferizaj.
Viti: 2015
Kapaciteti: 40 kWp
Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i paneleve solare, invertorëve dhe shërbime tjera që lidhen me specifikimet teknike të sistemeve solare fotovoltaike.