Supermarketi InterEX
Përshkrimi i investimit:  Objekti afarist InterEX në Vushtrri
Lokacioni: Vushtrri
Viti: 2019
Sipërfaqe: 4 000 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimet elektrike bazuar në projektin arkitektonik e elektrik.