Gjenerator dhe Elektromotorë

Për furnizim të pandërprerë me energji elektrike ofrojmë furnizim dhe instalim të gjeneratorëve dhe elektromotorë të fuqive të ndryshme. Ne ofrojmë një gamë të gjerë të gjeneratorëve dhe elektromotorëve, të cilat janë të përshtatshme për aplikime të ndryshme. Kompania jonë ofron dhe instalon gjeneratorëve dizel, të tensioneve të ulëta me karakteristika standarde dhe izolime akustike sipas preferencës së klientëve. Deri me tani kemi furnizuar dhe instaluar gjenerator me kapacitet deri në 500kVA për objekte private, afariste dhe institucione komunale dhe publike.

Referencat tona

Nr. Investitor/Lokacioni                                   Projekti

  1. Lesna sh.p.k.                                               Furnizimi dhe montimi i gjeneratorit 52kVA, objektit afariste “ATIKA” sh.p.k. Prizren.
  2. Komuna e Vushtrrisë                                Implementimi i gjeneratorëve për shkollën fillore në Dubovc
  3. Komuna e Vushtrrisë                                Implementimi i gjeneratorëve për shkollën fillore “Lumni Surdulli”në Samadrexhë.
  4. Agjencia Kosovare e Pronës                   Implementimi i gjeneratorit 55kVA në qendrën e agjensionit të pronës në Prizren.
  5. Spitali Rajonal Mitrovicë                          Implementimi i gjeneratorit 500kVA për spitalin rajonal “Dr. Sami Haxhibeqiri”.
  6. Ontexi Construction sh.p.k.                    Implementimi i gjeneratorit 110kVA, kompleksit banesor ONTEXI, lagjja “Bregu i Diellit” Prishtinë.

Galeria e projekteve